V souvislosti s šířením koronaviru se ve společnosti rozvířila diskuze ohledně pojištění. Mnoho lidí v něm vidí východisko ze svízelné finanční situace. Je tomu ale opravdu tak? Víte, na co všechno máte anebo naopak nemáte nárok? Dokážete říct, co všechno vaše pojistné smlouvy obsahují? A vyznáte se vůbec v tom, co vám pojišťovna říká?

Aleš Žárský, expert na pojištění online pojišťovací služby RIXO.cz, sepsal odpovědi na nejčastější otázky klientů v souvislosti s koronavirem. 

1. Musel jsem zůstat doma s dětmi, protože je zavřená škola a děti nemá kdo hlídat. Pomůže mi v této situaci moje životní pojištění?

Pokud máte v rámci životního pojištění sjednáno pojištění ošetřování dítěte, pak by se mohlo vztahovat i na váš případ. 

Jelikož nepůjde o typický případ ošetřování dítěte, jak je dohodnuto v pojistné smlouvě, můžete se někdy setkat s obtížemi. Pojišťovny po vás budou pravděpodobně požadovat příslušný formulář ČSSZ o ošetřování dítěte, který potvrzuje lékař. Během nouzového stavu jsou nicméně zavřené školy a lékaři formuláře nevydávají. Posouzení, jestli bude vyplaceno plnění i za takovou událost, bude tedy vždy na vstřícném rozhodnutí dané pojišťovny. 

Například Kooperativa pojišťovna, pokud jde o ošetřování dětí, které se nemohou účastnit výuky, již u některých produktů upravila podmínky. K pojištění ošetřování dítěte bude možné doložit i formulář potvrzený školou. 

2. Mám koronavirus. Jaká část smlouvy životního pojištění se na to vztahuje? Kryje mi moje životní pojištění náhradu mzdy?

V tomto případě by mohlo pomoci pojištění pracovní neschopnosti nebo pojištění hospitalizace z důvodu nemoci, která se sjednávají právě pro krytí výpadků příjmů souvisejících s nemocí. 

U pojištění pracovní neschopnosti se pojistné plnění vyplácí po uplynutí sjednané doby, nejčastěji od 29. dne trvání neschopnosti. V pojistné smlouvě se nejčastěji píše, kolik peněz dostanete za den. Většina pojišťoven doporučuje částky nastavit tak, aby pokryly výpadek příjmu. Vyplacená částka ale nesmí spolu s náhradami od státu (např. sociální dávky) mzdu překročit, a proto se při výplatě pojistného plnění zkoumá výše příjmu klienta.

V případě pojištění hospitalizace se peníze vyplácí již od prvního dne, kdy jste v nemocnici. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven přesně určují, jaké podklady má pojištěný doložit, aby mohly být peníze vyplacené. Nejčastěji to bývá propouštěcí zpráva z nemocnice.  

Pokud by následky onemocnění koronavirem měly trvalejší charakter a způsobily by omezení či dokonce ztrátu vaší pracovní schopnosti, mohlo být vám s výpadkem příjmu pomoci pojištění pro případ invalidity.

3. Jsem malý podnikatel (např. kadeřník) a v tuto chvíli mám uzavřenou provozovnu. Kryje mi toto riziko životní pojištění?

Na tyto situace se životní pojištění nevztahuje. K tomu může posloužit pojištění přerušení provozu pro podnikatele, které se sjednává v rámci pojištění jejich majetku. 

Nutné je ověřit příčiny, které jsou ve smlouvě zahrnuty, a také pečlivě zkontrolovat výluky. Například ČPP má v podmínkách výluku na úředně nařízené přerušení provozu. Allianz obvykle nabízí krytí jen při přerušení v důsledku požáru, řádění živlů, krádeže nebo třeba rázové vlny nadzvukových letadel. Ne však při pandemii. 

Nicméně podnikatelské pojištění je hodně specifická oblast se spoustou smluv ušitých na míru, a je proto vždy nutné zkontrolovat konkrétní smlouvu a její podmínky.

4. Jsem v nařízené nebo dobrovolné karanténě. Vyplatí mi pojišťovna něco?

Teoreticky by mohlo pomoci pojištění pracovní neschopnosti nebo hospitalizace z důvodu nemoci. To ovšem v případě, kdy se daná pojišťovna rozhodne karanténu uznat jako skutečné onemocnění. 

Tímto způsobem ke karanténě podle nejnovějších informací přistupuje Generali Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna. Ovšem i tady bude záležet na konkrétním nastavení vaší smlouvy. Karanténa trvá obvykle 14 dní, pojištění pracovní neschopnosti se však vyplácí až po uplynutí sjednané doby, nejčastěji od 29. dne neschopnosti.

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy správně pojištěni. Klademe si za cíl správu pojištění zjednodušit, zpřehlednit a zefektivnit.