Vichřice, povodeň či krupobití. Právě tyto živelní katastrofy patří mezi hrozby, které často trápí Českou republiku. Samotnému působení živlů se lze ubránit jen těžko, s vhodným pojištěním však můžete alespoň omezit finanční dopady. Vždy je potřeba věnovat zvláštní pozornost pojistným podmínkám, které rozhodují o tom, kolik peněz pojišťovna vyplatí.

Finanční škody na majetku se při živelních katastrofách dokážou vyšplhat až na několik desítek milionů korun. Rizika bývají obsažena už v základní variantě pojištění majetku, každá pojišťovna však na tato rizika pohlíží trochu odlišně. „Za vichřici je například považován pohyb vzduchu až od určité rychlosti. Běžně 75 km/h, ale dá se sehnat i 60 km/h,“ upozorňuje expert na pojištění Aleš Žárský. 

Pojištění nemovitosti není pojištění domácnosti

Pojištěním si můžete zabezpečit jak nemovitost (dům, chata, chalupa, garáž), tak domácnost (nábytek, elektronika a další vybavení obydlí). Každé z nich tudíž chrání jinou část majetku. 

Když je pojištěna jen nemovitost a vichřice poničí střechu, přičemž otvorem ve střeše pronikne déšť, který nateče do vnitřního vybavení, má majitel nárok pouze na náhradu za opravu střechy. Pokud má pojištěnou domácnost, ale dojde ke zničení stavby, získá náhradu pouze za vybavení,“ upřesňuje Aleš Žárský. 

 

Jak pojištění vybrat a jak se o něj starat

Při rozhodování se určitě neřiďte pouze cenou, klíčový by měl být rozsah krytí a výluky. „Z pojištění majetku jsou často vyloučeny věci, které se nachází mimo vlastní byt, třeba na zahradě, , ale roste počet pojišťoven, které i tyto položky pojišťují. Horší už to bývá třeba s věcmi, které si přinese návštěva. Pojišťovny se ale liší třeba i tím, že jedna může zaplatit zatečení deště mikroventilací, zatímco jiná to hodnotí jako otevřené okno a nedá vám nic,“ upozorňuje Aleš Žárský z RIXO.cz

Hlídejte si, na kolik máte majetek pojištěný

Pokud už pojištění máte, potom nezapomínejte na jeho obnovu. Obzvlášť ceny nemovitostí prošly v posledních letech velkými změnami a jejich hodnoty neodpovídají cenám ve smlouvách před 5 či 10 lety. Pokud máte nemovitost podpojištěnou, tedy pojištěnou na menší částku, než je její reálná hodnota, musíte počítat s nižší částkou odškodného. Hlídat si aktuální hodnotu majetku se vyplatí i u vybavení domácnosti, kde mohla elektronika či spotřebiče zestárnout, a tudíž klesnout na hodnotě.

Jak na nahlášení škody

Pokud už pojištění máte, potom nezapomínejte na jeho pravidelnou kontrolu. Obzvlášť ceny nemovitostí prošly v posledních letech velkými změnami a jejich hodnoty nemusí odpovídat cenám ve smlouvách před 5 či 10 lety. Samy pojišťovny jdou správným cenám naproti tzv. indexací smlouvy, která je volitelná a znamená navyšování maximální výše výplaty i plateb za pojištění o inflaci. Skokové zhodnocení nové střechy ale takto ohlídat samozřejmě nejde. Hlídat si aktuální hodnotu majetku se vyplatí i u vybavení domácnosti. Pokud máte majetek podpojištěný, tedy pojištěný na menší částku, než je jeho reálná hodnota, musíte počítat s nižší částkou odškodného při všech výplatách škod. Domy se většinou pojišťují na cenu, za kterou by šly znovu postavit, byty na tržní cenu a domácnost na peníze, za které byste si mohli všechno její zařízení pořídit nové. Konkrétně ale záleží na vaší pojišťovně.

Jak na nahlášení škody

Při vzniku škody je potřeba v první řadě zamezit vzniku dalších škod, tedy zabezpečit majetek,“ říká Žárský. Ihned poté byste měli událost nahlásit pojišťovně. Prioritně je potřeba pořídit fotodokumentaci, se kterou se vám budou vzniklé škody lépe prokazovat. Pozor, pokud to není nutné z bezpečnostních či hygienických důvodů, odstraňovat následky škody můžete většinou začít až po schválení z pojišťovny.

K hlášení můžete dále potřebovat formulář, který bývá dostupný na webových stránkách pojišťovny a pojistnou smlouvu.  Případně stačí zavolat na call centrum pojišťovny a škodu nahlásit telefonicky.

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy dobře pojištěni. Klademe si za cíl správu pojištění zjednodušit, zpřehlednit a zefektivnit.