S ohledem na aktuální tíživou situaci na Moravě, níže rekapitulujeme nejdůležitější informace týkající se pojištění majetku a autopojištění v souvislosti s živelními pohromami.

Pro uplatnění nároku z pojištění je potřeba vždy kontaktovat asistenční službu pojišťovny, u které máme svůj majetek nebo vozidlo pojištěné. 

Obecně platí, že tornádo budou s největší pravděpodobností pojišťovny plnit jako riziko vichřice. 

Majetkové pojištění: 

Pojistné plnění by mělo být poskytnuto ve výši nákladů na opravu poškozeného či zničeného pojistného objektu. 

V případě pojištění majetku se jedná o nemovitost či vedlejší objekt. Není-li oprava těchto budov možná, bude pojistné plnění poskytnuto na znovupostavení či znovupořízení. Ohlídejte si, zda se jedná o částku, za kterou by byla nemovitost postavena v současné době. 

V pojištění majetku také můžete mít zahrnuty asistenční služby související s živelnou událostí. Může se jednat o krátkodobé náhradní ubytování, uskladnění mobiliáře či dlouhodobé náhradní ubytování (pojišťovna se bude podílet na platbě nájmu). I zde vždy záleží na pojistných podmínkách dané pojišťovny. 

Pokud vás tornádo / vichřice nezasáhla přímo, ale byli jste např. odříznutí od el. vedení, můžete uplatit připojištění na zničení obsahu chladícího zařízení. Jde o znehodnocení vlastních potravin a léků pojištěného, které jsou součástí domácnosti, v důsledku prokazatelné poruchy chladicího zařízení nebo v důsledku výpadku dodávky elektřiny. Za chladicí zařízení se považuje chladnička nebo mraznička.

Autopojištění: 

Pokud vám tornádo, kroupy nebo silný vítr poničil auto, pomůže vám havarijní pojištění. Pokud ho nemáte, musíte mít ke svému povinnému ručení dokoupeno připojištění na živly. Bez toho vám pojišťovna nic nevyplatí. 

Jak postupovat při nahlášení pojistné události: 

 1. Zavolejte na asistenční službu pojišťovny 
 2. Pokud je to třeba, nechejte ohledat místo (policie, hasiči, sanitka, …)
 3. Škodu si vyfoťte (poškozené věci nelikvidujte, ponechte je kvůli případné prohlídce)
 4. Provizorně zabezpečte svůj majetek (např. aby dále nezatékalo do domu, …)
 5. Sepište poškozené věci a odhadněte výši škody
 6. Přečtěte si, na co se vaše pojištění vztahuje
 7. Nahlaste škodu, obvykle bude zapotřebí sdělit:
 •  Číslo pojistné smlouvy
 • Místo a datum vzniku škody
 • Příčinu škody
 • Údaje pojištěného
 • Kontaktní údaje případných svědků
 • Předpokládanou výši škody

Po nahlášení škody pojišťovna zaeviduje Váš požadavek a dále bude předán k řešení likvidátorovi.

  

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy pojištěni správně a nejvýhodněji. Klademe si za cíl pojištění udělat nejpřehlednější, nejvýhodnější a nejrychlejší.