Čtvrtý díl našeho seriálu o životním pojištění se bude věnovat pojištění trvalých následků úrazu. Toto pojištění slouží primárně pro zajištění závažných úrazů, které zanechají takový trvalý následek, který vám v budoucnu může ztížit životní situaci.

Trvalé následky úrazu se pojišťují nejčastěji v kombinované variantě od 0,001 % a od 10 % rozsahu poškození těla. Jedná se o neměnné úrazy, jako je například ztráta končetiny. Tento druh pojištění využívají v hojném množství např.  klienti, kteří často sportují a pro které je zdravé a funkční tělo naprosto klíčové. Pojistit se ale samozřejmě může každý, kdo toto riziko vyhodnotí jako důležitou součást ve svém životním pojištění

Doporučená částka vychází z potřeby zajištění výdajů klienta pro vážném úrazu, který zanechá trvalé následky. Jde o optimální kombinaci krytí mezi drobnějšími následky a vážnějšími následky úrazu. Plnění z pojištění může klientům pomoci řešit snížení příjmu v těchto situacích souvisejících s úrazem a jeho trvalými následky např. pracovní neschopnost nebo výdajích při hospitalizaci, nákladnější léčba nebo rehabilitace nebo úpravy bydlení. 

Doporučujeme se pojistit na částku alespoň 1 milion korun. V případě nešťastné události dostanete od pojišťovny procenta ze sjednané částky dle závažnosti tělesného poškození. Každá pojišťovna totiž používá koeficienty pro jednotlivé lékařské diagnózy. Např. u ztráty nohy je to 60 %, proto pokud jste pojištěn na částku 1 milion korun, dostanete od pojišťovny 600 tisíc korun. V případě souběhu více trvalých následků se pro výplatu pojistného plnění použije celkové % tělesného poškození (maximum je 100 %).

Pokud si pojištění sjednáváte, určitě si sjednejte progresivní plnění, které se uplatní u vážných úrazů, kde se do výpočtu pojistného plnění bere násobek pojistné částky. V případě ztráty nohy má podle koeficientu pojišťovna např. progresi ve výši 150 % z pojistné částky, a proto dostanete 1,5 milionu korun. 

Odškodnění trvalých následků úrazu se řeší podle závažnosti úrazu zpravidla rok po úrazu, kdy lze následky považovat za neměnné. 

                                                    SROVNAT ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

Životní pojištění patří mezi složitější finanční produkty. Pokud si nejste jistí, jak si správně všechna rizika nastavit, obraťte se na srovnávač RIXO.cz. Služba vám jako jediná na trhu srovná životní pojištění od sedmi pojišťoven a online vám zobrazí nejvýhodnější nabídky na trhu, které vám přehledně srovná mezi sebou. Vy si tak můžete být jistí, že budete správně pojištění, a navíc můžete díky přehlednému srovnání nabídek ušetřit až několik tisíc korun ročně. 

                                                         SROVNAT ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy pojištěni správně a nejvýhodněji. Klademe si za cíl pojištění udělat nejpřehlednější, nejvýhodnější a nejrychlejší.