V našem seriálu vám chceme přiblížit vlastnosti a možnosti životního pojištění. Jak už sám název napovídá, životní pojištění řeší situace spojené se životem, ale také nemocí či úrazem. Hlavním účelem životního pojištění je zajištění proti závažným rizikům, která nás mohou během života potkat a způsobit tak dlouhodobý a často i dramatický pokles příjmů.

Může to znít zvláštně, ale v ideálním případě platíte za něco, u čeho si přejete, abyste nikdy nepotřebovali. Nikdo z nás přece nechce být nemocný, potýkat se s následky úrazu, nebo zažít smrt blízkého či člena rodiny. 

V prvním dílu našeho seriálu o životním pojištění se budeme věnovat pojištění smrti. 

Nejprve si ale pojďme vysvětlit pojmy, se kterými se u životního pojištění a pojištění konkrétních rizik určitě potkáte. 

Jedná se o konstantní pojistnou částku a lineárně klesající pojistnou částku. 

Jaký je mezi nimi rozdíl? 

Konstantní varianta znamená, že po celou dobu trvání pojistné smlouvy jste pojištěni na stejnou částku, a za toto pojištění platíte stále stejnou sumu. 

V případě varianty s klesajícím krytím bude výše pojistné částky v průběhu času klesat. Volba této varianty je vhodná, když splácíte nějaký dluh nebo hypotéku a jejich výše postupem let klesá. Výhodou je, že se jedná o levnější variantu. 

                                                    SROVNAT ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

Jak si tedy obě částky nastavit v případě pojištění smrti? 

Smrt s konstantní pojistnou částkou: 

Pojištění by vaší rodině mělo pomoci nahradit výpadek vašich příjmů nebo výdajů v případě smrti. Částka, kterou zvolíte, bude vyplacena vaší rodině nebo tomu, koho uvedete ve smlouvě. Její výše by měla pokrýt všechny závazky, aby se vaše rodina nedostala do finančních problémů. Doporučovaná konstantní částka pro zabezpečení rodiny je většinou částka všech ročních výdajů. 

Smrt s lineárně klesající pojistnou částkou:

Stejně jako u konstantní varianty pomáhá tato varianta pojištění nahradit výpadek vašich příjmů nebo výdajů v případě smrti. Časté využití této varianty je pro zajištění finančních závazků, kdy se dlužná částka snižuje v průběhu doby. Jedná se hypotéku nebo úvěr. Doporučovaná klesající částka pro zabezpečení rodiny je zhruba částka výdajů na dva rok a tu je dále potřeba navýšit o zůstatek vašich závazků (třeba výše hypotéky, kterou zbývá doplatit).

Životní pojištění patří mezi složitější finanční produkty. Pokud si nejste jistí, jak si správně všechna rizika nastavit, obraťte se na srovnávač RIXO.cz. Služba vám jako jediná na trhu srovná životní pojištění od sedmi pojišťoven a online vám zobrazí nejvýhodnější nabídky na trhu, které vám přehledně srovná mezi sebou. Vy si tak můžete být jistí, že budete správně pojištění, a navíc můžete díky přehlednému srovnání nabídek ušetřit až několik tisíc korun ročně. 

                                                         SROVNAT ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy pojištěni správně a nejvýhodněji. Klademe si za cíl pojištění udělat nejpřehlednější, nejvýhodnější a nejrychlejší.