Druhý díl našeho seriálu o životním pojištění se bude věnovat pojištění invalidity. Toto pojištění je důležité pro pokrytí výdajů během aktivního života, tj. do doby odchodu do důchodu.

Co to ta invalidita vlastně je? 

Invalidita vám bude přiznána, pokud klesne vaše schopnost pracovat v důsledku špatného zdravotního stavu. Ten může být způsoben dlouhodobou nemocí či úrazem. V závislosti na zjištěném stupni invalidity se invalidní důchod nyní rozlišuje na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti. U nižších stupňů invalidity je reálné, že si budete moci nějakou částku přivydělat, buď v současném nebo jiném zaměstnání. 

I. stupeň – znamená pokles pracovní schopnosti o 35 % – 49 %. Například z důvodu ztráty zraku na jedno oko či osteoporóze. U administrativních povolání prakticky nemá vliv na pracovní aktivitu.

II. stupeň – znamená pokles pracovní schopnosti o 50 % – 69 %. Například z důvodu úplné hluchoty, amputace celé končetiny nebo cukrovky. 

III. stupeň – znamená pokles pracovní schopnosti o více než 70 %. Například z důvodu ztráty zraku nebo zhoubného nádoru, který vyžaduje dlouhodobou léčbu. 


                                                    SROVNAT ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

Výše státního invalidního důchodu závisí na hrubém měsíčním přijmu a počtu odpracovaných let. Nicméně platí, že i pro osobu s průměrným příjmem představují dávky invalidního důchodu významné snížení životní úrovně, zejména u II. a III. stupně invalidity. Proto je určitě dobré myslet na správné nastavení pojištění invalidity, abyste si zajistili svůj životní standard a zabezpečili rodinu. 

Naše doporučení pro nastavení pojištění invalidity 

Sjednejte si kombinaci konstantní a klesající částky. Konstantní částka bude po celou dobu trvání pojištění stejná, takže budete mít stále k dispozici prostředky navíc na úhradu nákladů souvisejících se změnou vašeho zdravotního stavu (např. na pořízení léků, zdravotních pomůcek, úpravy bydlení apod.). 

Klesající částka reflektuje výpadek příjmu v čase. Částka, na kterou jste pojištěni se v čase snižuje, protože vám zbývá méně let do důchodu a vy už nepotřebujete stejně vysokou částku na zajištění sebe a rodiny, která byla potřeba na začátku pojištění. Varianta s klesající částkou je také vhodná, když např. dlužíte určitou sumu a její hodnota se v čase snižuje. Typickým příkladem je hypotéka. 

Invaliditu s konstantní částkou si nastavte alespoň na hodnotu ročního přijmu. Klesající by měla pokrýt náklady do odchodu do důchodu. Zároveň je dobré počítat s tím, že budete pobírat invalidní důchod a v závislosti na stupni invalidity si stále můžete něco přivydělat. 

Životní pojištění patří mezi složitější finanční produkty. Pokud si nejste jistí, jak si správně všechna rizika nastavit, obraťte se na srovnávač RIXO.cz. Služba vám jako jediná na trhu srovná životní pojištění od sedmi pojišťoven a online vám zobrazí nejvýhodnější nabídky na trhu, které vám přehledně srovná mezi sebou. Vy si tak můžete být jistí, že budete správně pojištění, a navíc můžete díky přehlednému srovnání nabídek ušetřit až několik tisíc korun ročně. 

                                                         SROVNAT ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy pojištěni správně a nejvýhodněji. Klademe si za cíl pojištění udělat nejpřehlednější, nejvýhodnější a nejrychlejší.