Vytopený byt i byt sousedky pod vámi, vandalismus, požár. To všechno jsou situace, kdy se opravdu vyplatí mít dobře sjednané pojistky.

Jako majitel bytu, který jej pronajímá, byste měl myslet na tři různé pojistky: pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti

Pojištění domácnosti

Zahrnuje vnitřní vybavení bytu a osobní věci členů domácnosti. Nemovitost jsou obvodové zdi, v případě domu také střecha nebo například garáž. U jednotlivých pojišťoven se liší, kam zařadí kuchyňskou linku, plovoucí podlahy, vestavěné spotřebiče či skříně.

Pokud pronajmete svůj byt a někdo jej vykrade, způsobí škodu jak vám, tak nájemníkovi. Jak tedy takovou situaci řešit? Je potřeba mít dvě pojištění domácnosti? 

Jde to dvěma způsoby. Pokud budete mít pojištění domácnosti sjednané vy i nájemník a dojde k pojistné události, není možné čerpat dvě pojistné plnění na jednu věc – vaše pojištění se vztahuje na vaše věci, jeho na jeho věci. Druhou možností je, když si pojištění sjedná nájemník. Pojištěné budou jak jeho věci, tak vaše, které převzala k užívání. Jen je třeba mít o předání záznam,“ říká Aleš Žárský ze společnosti RIXO.cz

Nájemník si pojistku sjednat nechce

Neexistuje způsob, jak byste nájemníka donutili se pojistit. V nájemní smlouvě však můžete uvést, že nájemník pojištění domácnosti uzavře. Pokud dojde k poškození vybavení a nájemník si pojištění nesjednal, máte právo požadovat, aby uvedl byt do původního stavu.

Takto sjednané pojištění se ale nebude vztahovat na škody, které způsobí nájemník na vašich věcech, takovéto škody jsou většinou nepojistitelné. Věc se obvykle řeší kaucí v rámci nájemní smlouvy. 

Pojištění odpovědnosti

 Pojištění odpovědnosti může pomoci se škodami, které pojištěný způsobil jiné osobě. Pokud jde o bydlení, může jít například o vytopení bytu pod tím vaším, poničení sousedního bytu apod. 

Jak správně pojistit odpovědnost? Situace není tak jednoduchá, a pokud chcete mít pojištěné všechno, jedna smlouva nemusí stačit. V optimálním případě by měly být pojištěné škody:

  – způsobené v souvislosti s domem třetím osobám – tzv. odpovědnost z držby nemovitosti. Hodí se, pokud například spadne taška ze střechy nebo praskne trubka ve vaší zdi a vytopí souseda v jím vlastněném bytě pod vámi. Obvykle si ji pojišťuje majitel bytu.

 – způsobené v souvislosti s vybavením domácnosti třetím osobám – tzv. běžná občanská odpovědnost, která musí platit pro toho, kdo v bytě bydlí. Lze použít například, pokud k vytopení bytu pod vámi došlo z důvodu prasklé přívodní hadičky k pračce, kterou užíval pojištěný. Obvykle si ji pojišťuje nájemník. 

 – způsobené vámi nájemníkovi – tzv. odpovědnost pronajímatele – může si ji pojistit majitel bytu, bývá i součástí odpovědnosti z držby nemovitosti.

 – způsobené nájemníkem vám – tzv. odpovědnost nájemce vůči pronajímateli – takovéto škody bývají často nepojistitelné a, jak už jsme psali výše, řeší se kaucí v rámci nájemní smlouvy. U některých pojišťoven lze sjednat pro nájemníka aspoň v omezeném rozsahu, např. na požár.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti si sjednáváte vy – majitel bytu. Týká se pevných součástí bytu, tedy stěn, příček nebo podlah. Pozor, patří tam také kotle, radiátory apod. Pojištění se vztahuje na škody, které jsou popsané ve smlouvě – třeba na požár nebo krupobití. Jak jsme si už říkali, neplatí u škod, které způsobil nájemník vám.

Pokud si sám nájemník ve vašem bytě pořídí nové obklady nebo postaví příčku, jsou tyto věci běžně pojištěné v rámci pojištění domácnosti jako tzv. stavební součásti.