Pokud jste OSVČ a neplatíte si dobrovolné nemocenské pojištění, nedostanete v případě nemoci nebo úrazu od státu žádnou náhradu mzdy. V tuto chvíli je pro vás pojištění pracovní neschopnosti opravdu důležité. Pokud totiž nemáte dostatečnou finanční rezervu, můžete se dostat do nemalých finančních problémů.

Pojďme se podrobněji podívat, pro koho je pojištění pracovní neschopnosti vhodné. 

Pokud pracujete sami na sebe a neplatíte si dobrovolné nemocenské pojištění. Pozor, nepleťte si ho s povinným zdravotním pojištění, to musíte platit vždy. 

Může se také stát, že jste zaměstnanec, ale nemáte dostatečnou finanční rezervu, která by pokryla nečekaný výpadek přijmu. Dobré je mít toto pojištění hlavně v případě, že jste živitelem rodiny s jediným stálým měsíčním příjmem. 

Pokud si pojištění pracovní neschopnosti sjednáváte, vždy uvádějte popravdě všechny skutečnosti, které jsou pro sjednání nutné vyplnit. Většina pojišťoven je u vstupu sice nekontroluje, ale pokud při řešení pojistné události dojde k nesrovnalostem, může se stát, že vám plnění  může krátit, nebo vám dokonce nedá nic,“ varuje Martin Ždímal z RIXO.cz

Plnění z pojištění pracovní neschopnosti se vyplácí na základě neschopenky, kterou vám vystaví ošetřující lékař. Neschopenka se netýká OSVČ, kteří pojišťovně nahlásí pouze pojistnou událost, kterou prokazují lékařskou zprávou s uvedením diagnózy. Pojišťovna si také vyžádá potvrzení o vašem zaměstnání a výši příjmu. 

                        ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

    

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy pojištěni správně a nejvýhodněji. Klademe si za cíl pojištění udělat nejpřehlednější, nejvýhodnější a nejrychlejší.