V případě, že poškodíte svoji věc, můžete být naštvaní jen sami na sebe. Horší je to ve chvíli, kdy způsobíte škodu zaměstnavateli, který po vás logicky bude žádat peněžní náhradu. Svoji kapsu můžete chránit s pojištěním odpovědnosti za škodu nebo-li hovorově “pojistkou na blbost”. Co všechno taková pojistka pokryje a kolik za ni zaplatíte?

Pojistka odpovědnosti zaměstnance se vyplatí

Mít k dispozici firemní vybavení nebo pracovat s nejmodernějšími přístroji se může na první pohled zdát výhodné. Problém ale nastává ve chvíli, kdy svěřenou věc poškodíte. Když způsobíte škodu na firemním majetku a je nutná odborná oprava, je povinností zaměstnavatele nejprve nechat vyčíslit škodu a její výši vám oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy byla zjištěna jak škoda, tak odpovědnost konkrétního zaměstnance. Poté po vás může žádat finanční náhradu, a to až do výše 4,5 násobku mzdy.

Podle zákoníku práce nesmí výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti přesáhnout u zaměstnance částku rovnající se 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku. I tak se však může jednat o částku v řádech statisíců, a proto je dobré být pro tyto případy správně pojištěný,“ vysvětluje Aleš Žárský z RIXO.cz

Omezení na maximální částku, kterou může zaměstnavatel vymáhat ale neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po užití jiných návykových látek. V těchto případech je zaměstnanec povinen uhradit plnou částku.

Jak nastavit limit pojistného

Chránit se před povinností zaplatit škodu ze své kapsy pomůže správné pojištění. Než si jej ale sjednáte, dobře si rozmyslete, na jakou částku se chcete pojistitNapříklad pokud vyděláváte 20 000 korun hrubého měsíčně, bude 4,5 násobek odpovídat 90 000 korun. Při platu 35 000 korun, pak bude maximální částka, kterou po vás může zaměstnavatel chtít, činit 157 500 korun. 

Pokud byste chtěli za pojistné ušetřit a platili částku odpovídající nižšímu platu, než který skutečně pobíráte, krytí vám v případě škody stačit nebude. U všech produktů na trhu musíte také počítat se spoluúčastí. „Výše spoluúčasti se pohybuje od 10 do 30 % podle toho, u které pojišťovny si produkt sjednáte a také podle výše pojistné částky. Pokud chcete mít pouze minimální 10% spoluúčast, zaplatíte za pojistné více,” říká Aleš Žárský, expert online služby RIXO.cz, která usnadňuje správu pojištění.

Na každého jiný metr

Pojistné se vypočítává podle několika klíčových faktorů. Vliv na jeho výši má rizikovost povolání. Dále hraje roli věk a místo výkonu povolání, zda se jedná o Česko, nebo zahraničí. Důležité je také to, s jakým zařízením pracujete, tedy stroje a přístroje potřebné k práci včetně služebního vozu. Pokud si nejste jistí, zda máte vaše pojištění správně sjednané, zkontrolujte si jej online a zdarma díky službě RIXO.cz. 

Kdy pojistka nepomůže

Pokud jste se začali probírat nabídkami pojišťoven, zjistili jste, že se produkt od produktu liší. A to hlavně cenou. „Pokud si vyberete nejlevnější produkt na trhu, měli byste počítat s vyšší spoluúčastí a také s větším množstvím výluk, tedy situací, při kterých nebude pojišťovna škodu krýt,” doplňuje Aleš Žárský. Kromě specifických výluk ze smlouvy, které si stanovuje každá pojišťovna sama, existují i všeobecné výluky. Mezi ně patří poškození cizího majetku, které bylo způsobeno úmyslně, dále také případy, kdy zaměstnanec způsobil škodu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, nebo v době, kdy na pracovišti probíhala stávka.

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy správně pojištěni. Klademe si za cíl správu pojištění zjednodušit, zpřehlednit a zefektivnit.