Primárním účelem životního pojištění je krytí závažných rizik, která nás mohou během života potkat a způsobit tak dlouhodobý dramatický pokles příjmů. Nikdo dopředu neví, zda se mu stane vážný úraz, onemocní nebo se stane invalidním a nebude moci na 100 % vykonávat svou profesi, a tím plnohodnotně zajistit sebe a svou rodinu.

Finanční krytí v době, kdy se pojištěnému něco stane, nebo dokonce zemře je hlavním smyslem životního pojištění. Pokud jste single nebo nemáte finanční závazky, určitá rizika životního pojištění zpravidla moc řešit nemusíte. Zde se jedná hlavně o riziko smrti, kdy na vás není závislá další osoba. Ve chvíli, kdy založíte rodinu, vezmete si hypotéku nebo třeba auto na leasing, stane se komplexní životní pojištění nezbytné k tomu, aby v případě nešťastné události, plnohodnotně pokrylo vaše finanční potřeby a potřeby vaší rodiny. 

Univerzální pravidlo pro nastavení životního pojištění neexistuje. Jsou však obecné principy, které vám pomohou ke správnému nastavení kvalitního pojištění. 

                                                           SROVNAT ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Krátkodobé výpadky 
Životní pojištění by nemělo primárně pokrývat krátkodobé výpadky přijmu do jednoho či dvou měsíců. K tomuto účelu je dobré si každý měsíc odkládat nějakou sumu, která bude v případě potíží sloužit jako finanční rezerva. 

Dlouhodobé výpadky přijmu 
Životní pojištění má naopak vždy pokrývat dlouhodobé výpadky přijmu, které mohou být způsobeny závažným onemocněním, nebo úrazem. V takovém případě je nutné si správně nastavit pojistné částky, které se rozdělují na konstantní pojistné částky a klesající. 

Jaký je mezi nimi rozdíl? 
Konstantní varianta znamená, že po celou dobu trvání pojistné smlouvy jste pojištěni na stejnou částku a za takto pojištěné riziko platíte stále stejnou sumu. 
V případě varianty s klesajícím krytím bude pojistná částka v průběhu času klesat. Volba této varianty je dobrá v případě, že splácíte nějaký dluh nebo hypotéku, jejíž výše postupem let klesá. Výhodou je, že se jedná o levnější variantu pojištění. 

Pojďme si ukázat ta nejdůležitější rizika, proti kterým by vás mělo zajistit právě životní pojištění.

Invalidita 
Invalidita vám bude přiznána, pokud klesne vaše schopnost pracovat v důsledku špatného zdravotního stavu. Ten může být způsoben dlouhodobou nemocí či úrazem. V závislosti na zjištěném stupni invalidity se invalidní důchod nyní rozlišuje na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti (pokles o 35 % až 49 % znamená invaliditu prvního stupně, o 50 % až o 69 % invaliditu druhého stupně a o 70 % a více pak invaliditu třetího stupně).

Naše doporučení: 
Co se týká pojištění tohoto rizika, platí doporučení, že je dobré zkombinovat variantu konstantní i klesající částky, která pokryje ušlý zisk až do důchodu. 
Invaliditu s konstantní částkou si nastavte alespoň na hodnotu ročního přijmu. Klesající by měla pokrýt náklady do odchodu do důchodu. Zároveň je dobré počítat s tím, že budete pobírat invalidní důchod a v závislosti na stupni invalidity si stále můžete něco přivydělat. 

Závažná onemocnění 
Připojištění pro případ závažných onemocnění zajišťuje finanční pomoc v případě, kdy vás postihne onemocnění typu srdeční infarkt, mrtvice, rakovina, selhání ledvin, transplantace životně důležitých orgánů, oslepnutí, ztráta sluchu apod.

Naše doporučení: 
Je dobré se připojistit na hodnotu minimálně jednoho ročního příjmu. Pocitově jde o dobu, kterou potřebujete na zotavení. 

Trvalé následky úrazu
Připojištění pro případ trvalých následků úrazu zajišťuje finanční pomoc v případě trvalého poškození po úrazu. 

Naše doporučení: 
Částku vám doporučujeme nastavit tak, aby pokryla všechny úpravy vaši domácnosti – bezbariérový přístup, invalidní vozík, výtah nebo speciálně upravené auto a zbylo vám dost peněz na zajištění vlastních finančních potřeb či potřeb celé rodiny. 

Smrt 
Riziko smrti je dobré pojistit vždy, když je na vás někdo závislý. 

Naše doporučení: 
Zpravidla si nastavte tak vysokou částku, která zabezpečí vaši rodinu. Zde je vhodné si konstantní částku nastavit alespoň ve výši ročního příjmu a klesající pak ve výši dvou ročních příjmů a tu dále navýšit o zůstatek vašich závazků (třeba výše hypotéky, kterou zbývá doplatit).

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy pojištěni správně a nejvýhodněji. Klademe si za cíl pojištění udělat nejpřehlednější, nejvýhodnější a nejrychlejší.