Kdo je zodpovědný za úklid chodníku? Kdo a za jakých okolností bude platit odškodné? To je velkým tématem po celé zimní období.

Kdo a za jakých podmínek je povinen chodník udržovat

Podle aktuální legislativy je chodník buď součástí stavby pozemní komunikace nebo pozemku, na kterém stojí. „V praxi to znamená, že v obcích bude převážná část chodníků ve vlastnictví obce. Výjimkou jsou přístupové chodníky k bytovým domům, které patří vlastníkovi domu,vysvětluje Martin Ždímal z RIXO.cz a dodává: „Povinností vlastníka domu je také údržba schodů před domem a prostoru před vstupem do budovy.“

Zákon o pozemních komunikací má však hned několik výjimek, které určují, v jakých situacích není vlastník zodpovědný za újmy na zdraví, které špatný stav chodníku způsobil. Vlastník chodníku může např. prokázat, že nebylo možné chodník uklidit z důvodu nenadále sněhové kalamity. Zde zákon nedefinuje do kdy musí být chodník po sněhové nadílce uklizen. Zákon také neurčuje to, čím je nutné povrch chodníku posypat, aby se zajistila jeho lepší schůdnost.  

Na co máte nárok, když se na chodníku zraníte

Pokud si např. zlomíte nohu a skončíte v nemocnici, máte nárok na tzn. bolestné, náhradu ušlé mzdy, náhradu věcné škody, pokrytí nákladů na léčení a případně odškodné za trvalé následky,“ vyjmenovává Martin Ždímal. 

Nutné však je dodržovat určitý postup, abyste odškodné od pojišťovny opravdu dostali. 

1. Měli byste si chodník vyfotit nebo natočit, abyste dokázali, že opravdu nebyl ve schůdném stavu. 

2. Vhodné je také přiložit popis prostředí (např. na chodníku bylo 5 cm sněhu, pod kterým byla souvislá vrstva ledu). 

3. Pokud vás někdo viděl upadnout, požádejte o svědeckou výpověď a nezapomeňte si vzít na daného člověka telefonní kontakt. 

4. Důležité je dokázat, že jste si do aktuálního počasí zvolili vhodnou obuv. Vyfoťte si své boty. 

5. Vyžádejte si lékařskou zprávu od svého lékaře 

Jaké pojištění pomůže vlastníkovi chodníku 
 
Vlastník nemovitosti a k ní patřícího chodníku by měl mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu. Z tohoto pojištění se hradí škody na životě a zdraví, škody na majetku včetně následných finančních škod. Toto pojištění se hodí také v případě, kdy např. spadne rampouch ze střechy domu a zraní kolemjdoucího,“ říká Martin Ždímal. 
 

Jsme bezplatná online pojišťovací služba, která lidem srovná všechny typy pojištění. Srovnat a sjednat si u nás můžete povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti i životní pojištění. Zkontrolujeme také kvalitu vašich stávajících pojistných smluv a uložíme je na jedno místo – do klientské aplikace.