Do mnohých rodin v Česku během covidu přibyl nový zvířecí člen. Vlastnit zvíře však obnáší nejen radosti, ale také starosti, a především velkou odpovědnost. Jako majitel zvířete totiž ručíte za jeho chování i případné škody, kterou způsobí.

Štěně či kotě v domácnosti není ničím výjimečným. Během svého života se stává právoplatným členem domácnosti, o kterého chce majitel dobře pečovat. Proto když u mazlíčka nastanou zdravotní obtíže, rodina neváhá zamířit k veterináři. Platby za léčbu zvířat spojenou s pobytem na klinice snadno dosáhnout desítky tisíc korun. Nabízí se proto možnost pojištění domácího mazlíčka pro případ nemoci nebo úrazu. 

Potřebuje váš pes pojištění?

Na úvod je potřeba říct, že pojištění zvířete se vztahuje pouze na nutné a bezodkladné ošetření. Velkou část výdajů u veterináře proto není možné z pojištění uhradit. Zubní zákroky, očkování, porodní komplikace, kastrace a další rutinní zákroky zahrnuty nejsou. Cenu pojistného často ovlivňuje stáří psa a plemeno. I věk zvířete může mít vliv na výplatu pojistného. Každá pojišťovna má také nastaven limit pojistného plnění. Obvykle je limit nastaven na 30 000 Kč, avšak u některých pojišťoven lze i více či méně. Počítejte i s nutnou spoluúčastí.

Podobně jako u všech jiných pojistných produktů je potřeba dobře se obeznámit s výjimkami, které pojištění nepokrývá. Zvíře musí být zdravé, očkované (konkrétní výčet očkování záleží na pojišťovně) a trvale označené. Omezený je také věk zvířete, a to většinou na minimálních 6 měsíců a maximálních 8 let. U větších psů může být horní limit o několik let nižší. 

Pokud například máte psa, kterému je šest a více let a neváží více než 40 kg, vyplatí vám v případě pojistné události některá pojišťovna částku odpovídající 80 % ujednaného limitu plnění. Pokud je ale tento pes starší než 8 let, vyplatí vám ta samá pojišťovna částku odpovídající 60 % ujednaného limitu plnění,vysvětluje Martin Ždímal z pojišťovací služby RIXO.cz.

Za škodu způsobenou zvířetem odpovídá majitel

Pojistit se lze také na odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem. Může se jednat o újmu na zdraví člověka, jiného zvířete nebo škodu na majetku      

Využitelnost tohoto typu pojištění se ještě zvýšila po 1.1.2014 nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, podle kterého náklady za všechny škody způsobené zvířetem jdou (až na velice specifické případy) za jeho majitelem, a to i přesto, že učinil veškerá preventivní opatření, která bylo možné v danou chvíli rozumně požadovat,“ vysvětluje Martin Ždímal, z pojišťovací služby RIXO.cz.

Své o tom ví paní Anna z Příbrami. Její německý ovčák se na procházce nechal vyprovokovat křížencem labradora a rvačka byla na světě. Kolem procházela starší paní, kterou ovčák paní Anny povalil na zem. Zlomený kotník a následná žaloba byla na světě. Náklady na bolestné šly za paní Annou, přestože byl její pes na vodítku a bitku si začal ten druhý. Vzhledem k tomu, že nebyla pro tento případ pojištěná, musela zaplatit 16 tisíc korun ze svého. 

Pokud majitel dočasně svěří psa někomu jinému, např. kvůli venčení, tak za případnou škodu ručí stejnou měrou majitel i ten, kdo měl v tu chvíli psa v péči. 

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy pojištěni správně a nejvýhodněji. Klademe si za cíl pojištění udělat nejpřehlednější, nejvýhodnější a nejrychlejší.