Je to otázka chvilky a můžete se stát účastníkem dopravní nehody. Může se jednat o nešťastnou náhodu, chvilku nepozornosti nebo třeba ťukanec na parkovišti. Víte, jak postupovat při dopravní nehodě? Znáte svá práva a povinnosti?

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, ihned zastavte vozidlo, zapněte varovná světla a umístěte výstražní trojúhelník. Nikdy ale nezapomeňte dbát na svou bezpečnost, pokud se nejedná o fatální srážku, silniční provoz stále pokračuje. 

Pokud se někdo zraní, je důležité poskytnout podle svých možností první pomoc a vždy zavolat záchrannou službu, hasiče a policii. 

Kdy je nutné volat policii

  • Pokud došlo ke zranění nebo usmrcení osob 
  • Pokud došlo k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč
  • Pokud došlo k poškození nebo zničení např. dopravní značky
  • Pokud účastníci dopravní nehody nemohou sami obnovit plynulost provozu
  • Pokud má účastník dopravní nehody vozidlo na leasing – je ve vlastnictví třetí osoby 

Ve chvíli, kdy je k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě či námitky proti postupu policie (i v zahraničí pište česky). 

Pokud je to možné, tak do příjezdu policie s automobilem nemanipulujte. Jestli to bude ale potřeba vyznačte na silnici polohu vozidla a místo dopravní nehody si vyfoťte.

Když nezavoláte policii 

Pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, musíte s dalšími účastníky nehody sepsat „Záznam o dopravní nehodě“.  Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutné pro řádné zdokumentování nehodového děje. Zkontrolujte si, že je vše vyplněno a všichni zúčastnění dokument podepsali. K záznamu lze přidat fotodokumentace místa nehody. 

Ačkoliv není povinností dokument vozit, doporučujeme vám ho mít stále ve vozidle. Vyzvednout si ho můžete na pobočkách pojišťovny nebo stáhnout online. 

Když dojde k poškození vozidla 

Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny nebo linku pomoci řidičům, která vás s vaší pojišťovnou spojí. Číslo je 1224 . Jste-li viníkem, máte zpravidla nárok na asistenční služby od pojišťovny, u které máte uzavřeno havarijní pojištění. V případě, že nejste viníkem nehody, asistenční služby vám budou uhrazené z povinného ručení viníka.

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy pojištěni správně a nejvýhodněji. Klademe si za cíl pojištění udělat nejpřehlednější, nejvýhodnější a nejrychlejší.