Životní pojištění patří mezi složitější finanční produkty a lidé při jeho sjednávání často chybují. Pojištění se sjednává zpravidla na dlouhou dobu, proto může mít jeho nesprávné nastavení v budoucnu významné dopady na rodinný rozpočet. Správné sjednání a jeho aktualizace při změně důležitých životních situací (jako je například založení rodiny nebo narození dítěte) jsou klíčem k tomu, abyste v případě nenadálé životní situace měli oporu v podobě pojištění a nemuseli finanční výpadek řešit jen z vlastních úspor.

Špatný výběr typu pojištění 

Nevhodně nastavené životní pojištění patří mezi nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí. To, zda je invalidita způsobena nemocí, nebo vznikla vlivem úrazu, je velký rozdíl, a stejné je to i v případě smrti. „Velké množství lidí dělá chybu v tom, že se pojišťuje pro případ smrti úrazem místo pro případ smrti z jakýchkoliv příčin. Přitom statistiky mluví jasně. Nejčastější příčinou úmrtí v Česku je infarkt myokardu a zhoubná onemocnění. Oproti tomu v důsledku úrazů zemře v Česku ročně přibližně desetkrát méně lidí,“ říká Martin Ždímal, technický a produktový ředitel RIXO.cz. 

Dalším častým nedostatkem v životním pojištění je absence krytí vážných zdravotních problémů. Nejvíce opomíjená je invalidita. „Pojištění, která se vztahují k dlouhodobé neschopnosti vykonávat práci, mnohdy i doživotně, jsou značně podceňována. Klient by si měl sjednat takové životní pojištění, aby mu pojistné částky pro takové případy nahradily minimálně částky odpovídající všem pravidelným výdajům. Invalidní důchody jsou ve většině případů hodně nízké oproti příjmům ze zaměstnání. Člověk se tak může velmi snadno dostat do existenčních potíží,“ varuje Martin Ždímal. 

Životní pojištění a Covid-19 
 
V současné době je stále aktuální téma onemocnění Covid-19. Pokud má klient sjednánu smrt z jakýchkoliv příčin, pak se toto pojištění vztahuje i na úmrtí v souvislosti s tímto koronavirem. Pozor ovšem na obecné výluky u některých pojišťoven v souvislosti s epidemií či pandemií. Je možné očekávat, že by pojišťovna v případě úmrtí klienta takovou výluku spíše neuplatnila, ale každá pojistná událost je posuzována vždy individuálně,“ dodává Martin Ždímal. 
 
Pojistí pouze dítě 
 
Mít dobře pojištěné dítě je samozřejmě v pořádku. Klient by však nikdy neměl zapomenout pojistit v první řadě kvalitně sebe. Životní pojištění je totiž nezbytné hlavně pro ty, na jejichž příjmu závisí někdo další, což jsou nejčastěji děti. „U dětí více než u dospělých doporučujeme kvalitní úrazové pojištění,“ říká Martin Ždímal. 
 
Životní pojištění na první dobrou 
 
Nastavení kvalitního životního pojištění není jednoduché. Je proto správné se obrátit na odborníky. „Doporučujeme nesjednávat životní pojištění na první dobrou. Mnohokrát jsme se setkali s tím, že v podstatě stejná varianta životního pojištění se u jednotlivých pojišťoven cenově značně liší. Při srovnání nabídek posuzujeme, jestli jednotlivá pojištění zajistí klienta ve srovnatelném rozsahu a kvalita pojistné ochrany je tak zachována. Navíc v některých případech mohou klienti při uzavření nové smlouvy i ušetřit na pojistném, a to řádově stokoruny či tisíce ročně,upozorňuje Martin Ždímal. 
 
Životní pojištění není spořicí produkt
 
Obrovským nešvarem let minulých bylo uzavírání životního pojištění jako spořícího produktu. „Primárním cílem životního pojištění je ochrana klienta a jeho rodiny před výpadky příjmů, a to z důvodu zhoršení zdravotního stavu, tedy nemoci či úrazu. Investiční složka je pouze možnost, jak mít v životním pojištění něco navíc. Důležité je si uvědomit, že existují na trhu výhodnější nástroje pro zhodnocení volných finančních prostředků, než je životní pojištění, říká Martin Ždímal z RIXO.cz. 
 
Opomíjení aktualizace životního pojištění 
 
Při sjednávání životního pojištění je důležité, aby co nejpřesněji odráželo životní situaci, ve které se klient nachází. Což se samozřejmě může v průběhu let výrazně změnit. Pojištění se tak stává neaktuální a v případě problému hrozí, že nebudou dostatečně pokryty všechny důležité oblasti. „Jednou ze změn, která v životě každého z nás určitě přichází, je změna výše příjmu. Platba pojistného by se měla rovnat přibližně pěti procentům z přijmu klienta, a zohledňovat zejména dlouhodobé výpadky příjmů (například pojištění pro případ invalidity) tak, aby při nečekané události adekvátně zajistila výpadek jeho příjmů,“ doporučuje Martin Ždímal. 
 
Důležité tedy je: pokud již máte životní pojištění sjednané, pravidelně si jej kontrolujte. Pokud nevíte, jak na to, svěřte se do rukou odborníků. Online pojišťovací služba RIXO.cz vám pojištění zdarma zkontroluje a v případě potřeby vám doporučí lepší a mnohdy také levnější variantu. Pokud o životním pojištění přemýšlíte, sjednejte si takové, které vám bude sedět na míru. Na RIXO.cz si můžete srovnat tři nejlepší nabídky od předních pojišťoven na trhu, které vám služba vytvoří na základě vašich požadavků. Vy tak budete mít jistotu, že jste vždy správně pojištění. 
 

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy pojištěni správně a nejvýhodněji. Klademe si za cíl pojištění udělat nejpřehlednější, nejvýhodnější a nejrychlejší.