Léto bývá časem, kdy si užíváme sluníčka, sportování a pobytu na vzduchu. Zároveň je dobou, kdy se častěji objevují bouřky, kroupy, bleskové povodně, ale třeba i úrazy při sportování. Ne všem pohromám lze zabránit, ale zmírnit jejich následky lze vhodným pojištěním.

Největší rizikem jsou povodně, vichřice a kroupy

Nejen zalité sluncem bývá léto v Česku. Od května do září se častěji vyskytují bouřky doprovázené kroupami, vichřice i lokální povodně, které mohou způsobit mnohamilionové škody na majetku. Počasí nezměníme, ale rodinný rozpočet lze přeci jen před podobnými katastrofami uchránit.

„Největší škody na majetku spojené s počasím způsobují povodně a záplavy, dále vichřice a krupobití. Ne vše ale bývá pojištěné. Nechte si zkontrolovat své smlouvy a nastavte je na rizika, která jsou v našich podmínkách obvyklá,“ radí expert na pojištění Martin Ždímal z RIXO.cz. 

Jedny z největších škod v Česku způsobuje velká voda. Optikou pojišťovny ale velmi záleží na jejím původu. Existuje totiž velký rozdíl mezi povodní a záplavou. „Povodně vznikají tím, že se rozlije voda z řeky nebo potoku. Oproti tomu záplava je zrádnější, vzniká při silném dešti a voda s bahnem se může přiřítit i ze sousedního pole. I pro lidi bydlící na kopci tak může být její pojištění důležité. V současných smlouvách většinou nejde pojistit jedno bez druhého, ale další podmínky, jako je třeba spoluúčast při škodě, se už mohou lišit,“ říká Martin Ždímal z RIXO.cz.

Hlavně auta a skleníky ohrožuje krupobití. Škody na vozidle si můžete pojistit zcela standardně v rámci pojištění přírodních rizik nebo živlů. Se zahradním vybavením či skleníkem je třeba chvíli hledat, ne každá pojišťovna ho nabízí. Pokud ano, bývá spojené s pojištěním nemovitosti

Krádeže sportovního vybavení

 V létě přibývá krádeží sportovního vybavení, nejčastěji jízdních kol. Nenechavci jich ročně odcizí zhruba 8 tisíc. Možností, jak si kolo pojistit, je víc. Nejobvyklejší je samostatné pojištění nebo zabezpečení v rámci pojištění domácnosti. „V případě pojištění domácnosti se nezapomeňte informovat o možnosti tzv. pojištění věcí odložených na místě k tomu určeném. To vám může pomoci při krádeži kola mimo domov, třeba na ulici nebo před obchodem. Ovšem pouze za podmínky, že kolo zabezpečíte určeným způsobem,“ říká Martin Ždímal.

 

Aby se pojišťovna případem zabývala, budete ve většině případů potřebovat protokol od Policie ČR. Té byste měli nahlásit událost hned po zjištění krádeže. Druhou podmínkou je, že kolo musí být před zloději dostatečně zabezpečeno. „Soupis překážek, které pojišťovna uznává jako řádné zabezpečení, je uvedený v pojistných podmínkách. Zabezpečení se liší podle místa, kde kolo necháváte, i podle jeho ceny. Jinak to může fungovat ve vlastním domě, v autě, na balkóně či ve stojanu před obchodem,“ říká expert RIXO.cz.

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy správně pojištěni. Klademe si za cíl správu pojištění zjednodušit, zpřehlednit a zefektivnit.