Jak vypovědět pojistnou smlouvu, když nejste spokojeni nebo chcete využít výhodnější nabídku? Pojišťovnu lze změnit u neživotního pojištění zpravidla jednou ročně, a to za určitých podmínek.

Ukončit smlouvu s pojišťovnou není občas úplně snadné. Lze ji totiž vypovědět pouze v určitém časovém intervalu a za podmínek vyplývajících ze smlouvy či občanského zákoníku.

Nejlepší je ukončit pojistnou smlouvu ke konci pojistného období, což je tzv. výročí smlouvy, které najdete ve své smlouvě. V případě, že se rozhodnete pro předčasné ukončení, musí být pojišťovně písemná výpověď doručena nejpozději šest týdnů před tímto termínem,říká Martin Ždímal, technický a produktový ředitel RIXO.cz. 

Zdražování pojistného 

Příležitostí k výpovědi pojistné smlouvy je také zdražení pojistného. O něm musí pojišťovna informovat písemně alespoň dva měsíce před začátkem platnosti upravené smlouvy.

Pojišťovna může u neživotního pojištění zdražovat o desítky až stovky korun ročně. Je proto dobré si nechat svoji pojistku každý rok zkontrolovat, abyste si byli jistí, že neexistuje na trhu levnější a výhodnější varianta pojištění,“ upozorňuje Martin Ždímal a dodává:Klientům pravidelně kontrolujeme jejich pojistné smlouvy. V případě, že najdeme na trhu levnější a lepší variantu, tak ji klientovi nabídneme. Díky tomu s námi klienti mohou ušetřit až tisíce korun ročně.“ 

„Navíc jsme zjistili, že až 70 % našich klientů má chyby v pojištění. Mezi ty hlavní patří zastaralé údaje ve smlouvách, nízké limity pojistného plnění, špatné nastavení smluv nebo výběr nejlevnějších variant pojištění, které nepokryjí výši skutečné škody, a to především u pojištění majetku. To jsou přesně ty důvody, proč je dobré si sjednat nové pojištění nebo upravit stávající smlouvu,“ dodává Martin Ždímal.  

Výpověď smlouvy ve „zkušební lhůtě“ nebo při zdražování

Při sjednání pojištění máte od uzavření smlouvy dva měsíce na to, ji vypovědět, a to bez udání důvodu. Pokud se pro výpověď v této lhůtě rozhodnete, počítejte ale s tím, že pojišťovně vzniká nárok na odpovídající část pojistného. Možnost vypovědět pojištění do dvou měsíců od uzavření smlouvy bez udání důvodu má také pojišťovna.  

Nespokojenost 

Důvodem ke změně pojišťovny může být i nespokojenost s vypořádáním pojistné události. Takto může pojistnou smlouvu vypovědět i pojišťovna, a to se stává u klientů s vysokou četností pojistných událostí.

Případy, kdy lze ukončit pojistnou smlouvu:

  • Nejpozději 14 dní v případě uzavření smlouvy na dálku
  • Nejpozději 1 měsíc od oznámení o změně výše pojistného
  • Nejpozději 2 měsíce od uzavření nové smlouvy
  • Nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období (nejčastěji tzv. výročím smlouvy)
  • V případě nespokojenosti s řešením pojistné události, a to nejpozději 3 měsíce od oznámení pojistné události


Jsme bezplatná online pojišťovací služba, která lidem srovná všechny typy pojištění. Srovnat a sjednat si u nás můžete povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti i životní pojištění. Zkontrolujeme také kvalitu vašich stávajících pojistných smluv a uložíme je na jedno místo – do klientské aplikace.