Jak vypovědět pojistnou smlouvu, když nejste spokojeni nebo chcete využít výhodnější nabídku? Pojišťovnu lze změnit u neživotního pojištění zpravidla jednou ročně, a to za určitých podmínek.

Ukončit smlouvu s pojišťovnou není občas úplně snadné. Lze ji totiž vypovědět pouze v určitém časovém intervalu a za podmínek vyplývajících ze smlouvy či občanského zákoníku.

Výpověď ke konci pojistného období

Nejlepší je ukončit pojistnou smlouvu ke konci pojistného období, což je tzv. výročí smlouvy, které najdete ve své smlouvě nebo na zelené kartě. Výpověď musí být pojišťovně doručena nejpozději 6 týdnů před dnem výročí.  

Vzor výpovědi ke konci pojistného období

Zdražování pojistného 

Příležitostí k výpovědi pojistné smlouvy je také zdražení pojistného. O něm musí pojišťovna informovat písemně alespoň dva měsíce před začátkem platnosti upravené smlouvy.

Pojišťovna může u neživotního pojištění zdražovat o desítky až stovky korun ročně. Je proto dobré si nechat svoji pojistku každý rok zkontrolovat, abyste si byli jistí, že neexistuje na trhu levnější a výhodnější varianta pojištění,“ upozorňuje Martin Ždímal z RIXO.cz. 

Vzor výpovědi z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného 

Výpověď smlouvy ve „zkušební lhůtě“:

Při sjednání pojištění máte od uzavření smlouvy dva měsíce na to, ji vypovědět, a to bez udání důvodu. Pokud se pro výpověď v této lhůtě rozhodnete, počítejte ale s tím, že pojišťovně vzniká nárok na odpovídající část pojistného. Možnost vypovědět pojištění do dvou měsíců od uzavření smlouvy bez udání důvodu má také pojišťovna.  

Vzor výpovědi do 2 měsíců od data sjednání pojistné smlouvy

Nespokojenost s vypořádáním pojistné události

Důvodem ke změně pojišťovny může být i nespokojenost s vypořádáním pojistné události. Takto může pojistnou smlouvu vypovědět i pojišťovna, a to se stává u klientů s vysokou četností pojistných událostí.

Vzor výpovědi z důvodu nespokojenosti s řešením pojistné události

Případy, kdy lze ukončit pojistnou smlouvu:

  • Nejpozději 14 dní v případě uzavření smlouvy na dálku
  • Nejpozději 2 měsíce od oznámení o změně výše pojistného
  • Nejpozději 2 měsíce od uzavření nové smlouvy
  • Nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období (nejčastěji tzv. výročím smlouvy)
  • V případě nespokojenosti s řešením pojistné události, a to nejpozději 3 měsíce od oznámení pojistné události
 

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy pojištěni správně a nejvýhodněji. Klademe si za cíl pojištění udělat nejpřehlednější, nejvýhodnější a nejrychlejší.