Jedny z největších škod v Česku způsobuje velká voda, která se může objevit z hodiny na hodinu. Z dostupných dat RIXO.cz vyplývá, že u 30 % pojištěných domů chybí pojištění povodně, u bytů je to až 50 %.

Voda tekoucí v ulicích i skrz domy, zatopené sklepy, auta na střechách a zničené vybavení domu i jeho okolí. Před řáděním živlů nelze majetek vlastníma rukama ochránit. Aby člověk nemusel platit škodu ze své kapsy, je potřeba mít vše dobře pojištěné. Jak varují experti, ne vždy se ale lidé náhrady dočkají. Od svého pojištění totiž mnohdy očekávají věci, které smlouva vůbec neumožňuje anebo ji mají špatně nastavenou.

V případě pojištění majetku proti živlům může dojít k záměně zdánlivě podobných pojmů „povodeň“ a „záplava“. „Povodně vznikají tím, že se rozlije voda z koryta řeky nebo potoku. Oproti tomu záplava je zrádnější, vzniká při silném dešti nebo tání sněhu z hor a voda s bahnem se může přiřítit i ze sousedního pole. V současných smlouvách však už většinou nejde pojistit jedno bez druhého. Problém by mohl být u starších smluv,“ řekl Martin Ždímal ze služby RIXO.cz, která kontroluje, zda jsou pojistky správně nastavené.

Každé pojištění, obzvláště majetkové, je potřeba pravidelně aktualizovat, aby nedocházelo k podpojištění. „Největším problémem, který má až 70 % smluv pojištění majetku v Česku, je podpojištěnost, což hraje významnou roli při vyplácení náhrad. Pokud je například dům v hodnotě 4 milionů korun pojištěn pouze na 2 miliony a stane se pojistná událost, klient dostane nejvýše pouze polovinu pojistné částky, to znamená při úplném zničení domu nejvýše 1 milion korun,“ uvádí Martin Ždímal z RIXO.cz. Nastavení pojistné částky by mělo mimo jiné vycházet z vývoje stavebních cen nemovitostí i z investic, které mohly zvýšit hodnotu majetku.

Další obětí velké vody bývají vozidla. „Pouze 27 % Čechů má sjednáno havarijní pojištění. To je samo o sobě málo. Otázkou ale také zůstává, jak dobře a zda kryje vše, co je potřeba, například právě velkou vodu. Jedním z důvodů, proč je toto číslo tak malé, může být i to, že Češi si myslí, že je takové pojištění drahé, ale to jen do chvíle, než musí opravu platit ze svého,“ řekl Martin Ždímal z RIXO.cz

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy správně pojištěni. Klademe si za cíl správu pojištění zjednodušit, zpřehlednit a zefektivnit. Klient si u nás může také sjednat nové pojištění.