Klinická deprese je jednou z nejčastějších duševních nemocí na světě. Je diagnostikována u více než 7 % dospělé populace, ačkoli nejvyšší míra pravděpodobnosti se pohybuje ve věkovém rozmezí 12–15 let. Faktorů, které ke vzniku deprese přispívají, existuje celé množství.

Symptomy deprese

Zná to mnoho z nás. Neutuchající pocity smutku a úzkostí, nechuť ráno vstát z postele, udělat banální každodenní zvyklosti, vydat se do práce. Pro diagnózu deprese musí trvat její příznaky nejméně několik týdnů a musí mít dopad na změnu ve vašem fungování. Mezi nejčastější symptomy patří:

  • Pocity smutku a depresivní nálada,
  • Ztráta zájmu o činnosti, které měl jedinec rád,
  • Poruchy spánku,
  • Úbytek váhy, nebo naopak přibírání,
  • Nedostatek energie a vůle cokoli dělat,
  • Pocity bezcennosti, viny apod.

Deprese a smutek nejsou totéž

Události, jako je smrt blízkého člověka, ztráta zaměstnání nebo konec vztahu, jsou pro každého těžkou zkouškou. Je přirozené, že se v reakci na takové situace rozvinou pocity smutku a zoufalství. Být smutný ale není to stejné jako mít depresi, i když má proces truchlení bezesporu některé stejné rysy jako deprese. Nicméně není vyloučeno, že u některých lidí může smrt blízkého člověka, ztráta práce nebo jiná nešťastná událost vést až k depresi.

Invalidita v důsledku deprese

Podobně jako u jiných vážných nemocí mohou i ty psychické vést k dlouhodobé pracovní neschopnosti, invaliditě, či dokonce ke spáchání sebevraždy. Vysoký podíl v počtu přiznaných invalidních důchodů nejvyššího 3. stupně mají právě duševní poruchy. „Každá pátá invalidita je dnes způsobena psychickými či psychiatrickými příčinami, např. deprese, úzkosti nebo únavové syndromy,“ říká Martin Ždímal, technický a produktový ředitel ze srovnávače RIXO.cz. V posledních letech se tato diagnóza vlivem pandemie COVIDU-19 vyskytuje stále častěji, protože sociální izolace lidem na duševním zdraví právě nepřidala. V takové situaci pomůže, když se klientovi podařilo uzavřít výhodné životní pojištění ještě před vypuknutím nemoci.

Tip: Přečtěte si náš článek Pro
koho je vhodné pojištění pracovní neschopnosti
.

Pozor na výluky z pojištění

V oblasti mentálních poruch má v České republice stále mnoho pojišťoven řadu výluk. Týká se to zejména pojištění pracovní neschopnosti. Pokud pojišťovna výluku pro psychické nemoci nemá, obecně platí, že se zdráhá vyplácet plnění v případě, že byla nemoc způsobena nadměrným pitím alkoholu či užíváním omamných látek. Srovnejte si jednotlivá životní pojištění s RIXO.cz, jediným online srovnávačem, který si můžete stáhnout jako appku do chytrého telefonu.

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy pojištěni správně a nejvýhodněji. Klademe si za cíl pojištění udělat nejpřehlednější, nejvýhodnější a nejrychlejší.